راه پیمایی اربعین؛ نشانه کارآمدی انقلاب جهانی امام خمینی(ره)
راه پیمایی اربعین؛ نشانه کارآمدی انقلاب جهانی امام خمینی(ره)

[ad_1] انقلاب اسلامی ایران داعیه داشت که بار دیگر خدا و معنویت را زنده کند و اکنون تجلی این زنده بودن خدا را می توان در فوران عشق به «اباعبدالله» به نظاره نشست. [ad_2] Source link

[ad_1]


انقلاب اسلامی ایران داعیه داشت که بار دیگر خدا و معنویت را زنده کند و اکنون تجلی این زنده بودن خدا را می توان در فوران عشق به «اباعبدالله» به نظاره نشست.

[ad_2]

Source link