رحمانی فضلی در دیدار با وزیر کشور ترکیه چه گفت؟
رحمانی فضلی در دیدار با وزیر کشور ترکیه چه گفت؟

[ad_1] وزیر کشور با اشاره به حوادث منطقه و حضور نیرو‌های خارجی تاکید کرد: معتقدیم مسائل منطقه باید توسط خود کشور‌های منطقه حل و فصل شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر کشور با اشاره به حوادث منطقه و حضور نیرو‌های خارجی تاکید کرد: معتقدیم مسائل منطقه باید توسط خود کشور‌های منطقه حل و فصل شود.

[ad_2]

Source link