بررسی پرونده بانک سرمایه نشان دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب های بانکی، – : در چند سال اخیر ساماندهی نکردن حساب های بانکی توسط مسئولین، عصای دست مفسدان بزرگ برای پنهان کردن جرائم بوده است. درواقع منبع […]بررسی پرونده بانک سرمایه نشان دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب های بانکی، – : در چند سال اخیر ساماندهی نکردن حساب های بانکی توسط مسئولین، عصای دست مفسدان بزرگ برای پنهان کردن جرائم بوده است. درواقع
منبع خبر: اتاق خبر
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link