ردپای حساب های اجاره ای در پرونده فساد بانک سرمایه
ردپای حساب های اجاره ای در پرونده فساد بانک سرمایه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در چند سال اخیر ساماندهی نکردن حساب های بانکی توسط مسئولین، عصای دست مفسدان بزرگ برای پنهان کردن جرائم بوده است. – بررسی پرونده بانک سرمایه نشان دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم های این پرونده با استفاده از منبع خبر: […]به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در چند سال اخیر ساماندهی نکردن حساب های بانکی توسط مسئولین، عصای دست مفسدان بزرگ برای پنهان کردن جرائم بوده است. – بررسی پرونده بانک سرمایه نشان دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم های این پرونده با استفاده از
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link