ردپای حساب های اجاره ای در پرونده فساد بانک سرمایه
ردپای حساب های اجاره ای در پرونده فساد بانک سرمایه

آقای امامی چندین ماشین پول شویی گسترده داشته اند و یکی از ابزارهای پول شویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله اش حساب باز می کرده تا پول به حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری است – فارس نوشت: بررسی […]آقای امامی چندین ماشین پول شویی گسترده داشته اند و یکی از ابزارهای پول شویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله اش حساب باز می کرده تا پول به حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری است – فارس نوشت: بررسی پرونده بانک سرمایه نشان دهنده نقش پررنگ
منبع خبر: تجارت آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link