رسایی: انقلاب زیر بار حرف زور نمی‌رود
رسایی: انقلاب زیر بار حرف زور نمی‌رود

[ad_1] حجت‌الاسلام رسایی افزود: مواضع امام راحل و رهبر معظم انقلاب درباره استکبارستیزی همواره ثابت بوده و هیچ تغییری در آن رخ نداده است. این بزرگواران هیچ گاه از دیدگاه خود درباره استکبار و سلطه جهانی عقب نشینی نکردند. [ad_2] Source link

[ad_1]


حجت‌الاسلام رسایی افزود: مواضع امام راحل و رهبر معظم انقلاب درباره استکبارستیزی همواره ثابت بوده و هیچ تغییری در آن رخ نداده است. این بزرگواران هیچ گاه از دیدگاه خود درباره استکبار و سلطه جهانی عقب نشینی نکردند.

[ad_2]

Source link