رشد ۱۴ درصدی دارایی های بانک ایران زمین در سال ۹۸
رشد ۱۴ درصدی دارایی های بانک ایران زمین در سال ۹۸

به گزارش اخباربانک، جمع دارایی های بانک ایران زمین در در پایان اسفند ۱۳۹۷ معادل ۳۰۷٫۸۶۴ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال بوده است که این رقم با ۱۴ درصد رشد به مبلغ ۳۴۹٫۹۶۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در پایان سال گذشته رسیده است. در عین حال، سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک ایران […]

به گزارش اخباربانک، جمع دارایی های بانک ایران زمین در در پایان اسفند ۱۳۹۷ معادل ۳۰۷٫۸۶۴ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال بوده است که این رقم با ۱۴ درصد رشد به مبلغ ۳۴۹٫۹۶۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در پایان سال گذشته رسیده است.

در عین حال، سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک ایران زمین نیز در پایان اسفند ۹۸ معادل ۴٫۳۲۰ میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال، جمع درآمدهای مشاع آن ۱۹٫۱۹۷ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال و جمع درآمدهای مشاع این بانک خصوصی نیز ۱٫۴۹۵ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال گزارش شده است.

بانک ایران زمین که با نماد وزمین و سرمایه ۴٫۰۰۰ میلیارد ریال در بازار سرمایه کشور فعال است، موفق شده تا درآمدهای کارمزدی خود را با ۲۶ درصد افزایش، از مبلغ ۳۶۹ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال در پایان سال ۹۷ به ۴۶۴ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال در پایان سال گذشته برساند.

وزمین در عین حال، هزینه های خود را در سال گذشته ۸ درصد کاهش داده و درحالی که رقم آن در سال ۹۷ معادل ۱۷٫۱۵۹ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال بوده این مبلغ در انتهای سال ۹۸ به عدد ۱۵٫۷۱۹ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال رسیده است.