رقم مطالبات معوق بانک پاسارگارد از ۱۰هزار میلیارد عبور کرد
رقم مطالبات معوق بانک پاسارگارد از ۱۰هزار میلیارد عبور کرد

به گزارش اخباربانک، براساس صورت مالی بانک پاسارگاد، در پایان نیمه اول سال جاری مانده مطالبات غیرجاری این بانک (اعم از مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) به ۱۰ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان رسید. قابل ذکر است این رقم در پایان سال گذشته حدود ۹ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان بوده است. منبع:نود اقتصادی

به گزارش اخباربانک، براساس صورت مالی بانک پاسارگاد، در پایان نیمه اول سال جاری مانده مطالبات غیرجاری این بانک (اعم از مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) به ۱۰ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان رسید.

قابل ذکر است این رقم در پایان سال گذشته حدود ۹ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان بوده است.

منبع:نود اقتصادی