رمز دوم ثابت کارت های بانکی از دی ماه غیرفعال می شود / مشتریان تا پایان آذرماه جاری نسبت به دریافت رمز دوم پویا اقدام کنند
رمز دوم ثابت کارت های بانکی از دی ماه غیرفعال می شود / مشتریان تا پایان آذرماه جاری نسبت به دریافت رمز دوم پویا اقدام کنند

منبع خبر: شما نیوز دسته بندی خبر: فناوری Source link

منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: فناوریSource link