رمز گشایی حبیبی از پشت پرده نامه‌های اخیر کروبی
رمز گشایی حبیبی از پشت پرده نامه‌های اخیر کروبی

[ad_1] دبیرکل حزب موتلفه اسلامی پشت پرده نامه‌های اخیر کروبی را یک جریان خاص دانست و تاکید کرد: نویسنده این نامه‌ها شخص کروبی نیست بلکه جریان پشتیبان اوست. [ad_2] Source link

[ad_1]


دبیرکل حزب موتلفه اسلامی پشت پرده نامه‌های اخیر کروبی را یک جریان خاص دانست و تاکید کرد: نویسنده این نامه‌ها شخص کروبی نیست بلکه جریان پشتیبان اوست.

[ad_2]

Source link