روایت ذوالقدر از نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس
روایت ذوالقدر از نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس

[ad_1] نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نماینده وزارت اطلاعات عنوان کرد که بزرگ‌ترین آسیب امنیتی فضاهای مجازی ایجاد شکاف بین نخبگان و حکومت است. [ad_2] Source link

[ad_1]


نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نماینده وزارت اطلاعات عنوان کرد که بزرگ‌ترین آسیب امنیتی فضاهای مجازی ایجاد شکاف بین نخبگان و حکومت است.

[ad_2]

Source link