روایت مصدق از انگلیسی بودن رضاخان +تصاویر
روایت مصدق از انگلیسی بودن رضاخان +تصاویر

[ad_1] محمد مصدق در کتاب خاطرات و تالمات می‌نویسد همه می‌دانند که سلسله پهلوی مخلوق سیاست انگلیس است، چون که تا سوم اسفند کسی حتی نام رضاخان را نشنیده بود. بدیهی است شخصی که با وسایل غیر ملی وارد کار شود نمی‌تواند از ملت انتظار پشتیبانی داشته باشد. [ad_2] Source link

[ad_1]


محمد مصدق در کتاب خاطرات و تالمات می‌نویسد همه می‌دانند که سلسله پهلوی مخلوق سیاست انگلیس است، چون که تا سوم اسفند کسی حتی نام رضاخان را نشنیده بود. بدیهی است شخصی که با وسایل غیر ملی وارد کار شود نمی‌تواند از ملت انتظار پشتیبانی داشته باشد.

[ad_2]

Source link