روحانی: قیمت ارز باید واقعی بماند/ در مورد ارز به دولت تهمت نزنید!
روحانی: قیمت ارز باید واقعی بماند/ در مورد ارز به دولت تهمت نزنید!

[ad_1] رئیس‌جمهور با بیان اینکه به بانک مرکزی برای تنظیم بازار اختیارات کامل داده شده است، گفت: اینکه بگویند دولت می‌خواهد از بالا رفتن ارز، ریال به دست بیاورد، دروغ و تهمت است. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس‌جمهور با بیان اینکه به بانک مرکزی برای تنظیم بازار اختیارات کامل داده شده است، گفت: اینکه بگویند دولت می‌خواهد از بالا رفتن ارز، ریال به دست بیاورد، دروغ و تهمت است.

[ad_2]

Source link