روزهای کرونایی و تکریم مشتریان به سبک بانک ملت! (عکس)
روزهای کرونایی و تکریم مشتریان به سبک بانک ملت! (عکس)

به گزارش خبرنگار اخباربانک، یکی از شعب بانک ملت در مشهد در اقدام جالب توجه اجازه حضور تعداد زیادی از مشتریان در داخل شعبه را نمی‌دهد. این شعبه که در یکی از مناطق کم برخوردار مشهد واقع شده است مسئولین بانک تصمیم گرفتند که به طور همزمان تنها هفت مشتری در شعبه حضور داشته باشند. […]

به گزارش خبرنگار اخباربانک، یکی از شعب بانک ملت در مشهد در اقدام جالب توجه اجازه حضور تعداد زیادی از مشتریان در داخل شعبه را نمی‌دهد.

این شعبه که در یکی از مناطق کم برخوردار مشهد واقع شده است مسئولین بانک تصمیم گرفتند که به طور همزمان تنها هفت مشتری در شعبه حضور داشته باشند.

این موضوع در آغازین روزهای تیرماه که شعب این بانک بسیار شلوغ است، موجب ازدحام در جلوی شعبه و در گرمای سوزان شده است.

رعایت پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع کرونا امری ضروری است اما این نوع برخورد با مشتریان که سبب گسترش بیشتر شیوع کرونا در خارج از شعبه می شود در نوع خود جالب توجه است.

البته به نظر می رسد این نوع مدیریت برای رعایت پروتکل های بهداشتی است، ولی امیدواریم با انعکاس این خبر ضمن تذکر این شعبه برای حفظ شان و سلامتی مردم نیز وارد عمل شود.

در زیر تصاویر تجمع در جلوی این شعبه بانک ملت در مشهد را مشاهده می‌کنید که در آن مسئولین شود اجازه حضور مشتریان در شعبه را نمی دهند.