رونمایی کارگزاران از گزینه مطلوب شهرداری/ شهرداری حجتی قطعی شده است؟
رونمایی کارگزاران از گزینه مطلوب شهرداری/ شهرداری حجتی قطعی شده است؟

[ad_1] در جریان انتخابات ۹۲ نیز یکی از اعضای کارگزاران زودتر از موعد نام عارف را به عنوان انصرافی انتخابات اعلام کرده بود و همین مساله موجب دلخوری‌هایی در میان جریان اصلاحات شد.   سرویس سیاسی فردا: حسن روحانی در سخنانی تعجب آور از وجود وزرای ناامید در کابینه انتقاد کرده بود. این سخنان به […]

[ad_1]

در جریان انتخابات ۹۲ نیز یکی از اعضای کارگزاران زودتر از موعد نام عارف را به عنوان انصرافی انتخابات اعلام کرده بود و همین مساله موجب دلخوری‌هایی در میان جریان اصلاحات شد.  

سرویس سیاسی فردا: حسن روحانی در سخنانی تعجب آور از وجود وزرای ناامید در کابینه انتقاد کرده بود. این سخنان به قدری غیرقابل قبول بود که بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب هم با انتقاد از روحانی گفته اند که روحانی می‌تواند به جای انتقادات این چنینی وزرای ناکارآمد را برکنار کند. روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران نیز امروز صفحه اول خود را به این مساله اختصاص داده  و از وزرایی مانند زنگنه و یا مسئولانی مانند نوبخت به عنوان مسئولان ناامید یاد کرده است. با این حال در تصویر صفحه اول سازندگی یک مسئول است که هم مشکل را گفته است و هم به ارائه راه حل پرداخته و او کسی نیست جز محمود حجتی که اتفاقا از سوی برنامه اصولگرای دکتر سلام نیز مورد تقدیر قرار گرفته بود.  

 

رونمایی کارگزاران از گزینه مطلوب شهرداری/ شهرداری حجتی قطعی شده است؟

 

شاید در ابتدای امر این مساله عادی به نظر برسد، اما با توجه به حضور حجتی در فهرست اعضای در نظر گرفته شده برای شهرداری و مصاحبه چند روز پیش کرباسچی می‌توان سیگنال‌هایی قوی برای تمایل حزب کارگزاران به شهرداری محمود حجتی را مشاهده کرد. کرباسچی چند روز پیش در مصاحبه با ایرنا ضمن انتقادات بسیار شدید به عملکرد شورای شهر، ضمن اشاره به این که  درشهرداری انجام کار بدون تعامل و پشتیبانی سایر نهاد‌های حکومت امکان‌پذیر نیست صریحا از حجتی نام برده و گفته بود: گفته شده آقای مهندس حجتی با توجه به حساسیت امر پایتخت، قانع شده‌اند مسئولیت خطیر وزارت کشاورزی را رها کنند و در شهرداری مشغول شوند.

این مساله وقتی جالب‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم در جریان انتخابات ۹۲ نیز یکی از اعضای کارگزاران زودتر از موعد نام عارف را به عنوان انصرافی انتخابات اعلام کرده بود و همین مساله موجب دلخوری‌هایی در میان جریان اصلاحات شد.  

جریان کارگزاران اکنون به وضوح نشان داده است که در غیاب محسن هاشمی، طرفدار شهرداری محمود حجتی است و اتحاد ملتی‌های شورا نیز به این انتخاب چراغ سبز نشان داده‌اند. بعید نیست اگر گزینه‌ای جز حجتی بر سر کار آید، مانند آنچه بر نجفی از سوی کارگزاران گذشت، شهردار بعدی تهران نیز مجبور باشد برخی از تلاش خود را معطوف به راضی کردن این جریان کند.  

[ad_2]

Source link