رویه جدید برای بانک ها : سپرده گذاری و تامین یک شبه با سود ۱۰ و ۲۲ درصدی
رویه جدید برای بانک ها : سپرده گذاری و تامین یک شبه با سود ۱۰ و ۲۲ درصدی

به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تکمیل ساز و کار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدف گذاری تورم، امکان سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه به بانک‌ها در چارچوب اختیارات واگذارشده از سوی شورای پول و اعتبار فراهم آورده است. بر اساس مواد 6 و […]

به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تکمیل ساز و کار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدف گذاری تورم، امکان سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه به بانک‌ها در چارچوب اختیارات واگذارشده از سوی شورای پول و اعتبار فراهم آورده است.

بر اساس مواد 6 و 11 دستورالعمل “عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی” و مصوبه هیئت عامل ، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند ذخایر مازاد را در نرخ سود 10 درصد و به صورت یک‌شبه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.

همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند کسری ذخایر را از طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به صورت یک‌شبه و مشروط به ارائه وثایق کافی در نرخ سود 22 درصد تامین کنند.

امکان‌پذیر شدن سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه ، باعث ایجاد دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. این امر، ضمن کاهش نوسانات نرخ سود بازار بین‌بانکی، ابزارهای جدیدی برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و متعاقباً جهت‌دهی به نرخ‌های سود در بازارهای مالی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قرارداد ودیعه مربوط به سپرده‌گذاری در کف دالان نرخ سود را امضاء و به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، می‌توانند از 10 خرداد نسبت به سپرده‌گذاری ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی اقدام کنند. سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز پس از امضاء و ارسال قرارداد ودیعه می‌توانند از این امکان برای مدیریت نقدینگی استفاده کنند.