ریزش وحشتنتاک پل روی خط راه آهن! +فیلم
ریزش وحشتنتاک پل روی خط راه آهن! +فیلم

در حادثه ریزش پل در منطقه آمور روسیه دست کم یک نفر مجروح شد. در هنگام وقوع حادثه یک دستگاه کامیون در حال عبور از روی پل بود . Source linkدر حادثه ریزش پل در منطقه آمور روسیه دست کم یک نفر مجروح شد. در هنگام وقوع حادثه یک دستگاه کامیون در حال عبور از روی پل بود .Source link