زاکانی: تفکر اشرافی‌گری در دوران سازندگی نهادینه شد
زاکانی: تفکر اشرافی‌گری در دوران سازندگی نهادینه شد

[ad_1] نماینده سابق مجلس گفت: پس از جنگ امکانات کشور در دست مرحوم هاشمی و دولت سازندگی بود که تفکر اشرافی و زندگی تجملاتی را در کشور نهادینه کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده سابق مجلس گفت: پس از جنگ امکانات کشور در دست مرحوم هاشمی و دولت سازندگی بود که تفکر اشرافی و زندگی تجملاتی را در کشور نهادینه کرد.

[ad_2]

Source link