زنگنه: هنوز تصمیمی در خصوص بنزین گرفته نشده
زنگنه: هنوز تصمیمی در خصوص بنزین گرفته نشده

[ad_1] وزیر نفت گفت: در خصوص بنزین هنوز تصمیمی گرفته نشده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر نفت گفت: در خصوص بنزین هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

[ad_2]

Source link