زیان انباشته بانک کشاورزی به ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید
زیان انباشته بانک کشاورزی به ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید

به گزارش اخباربانک، بانک کشاورزی بعد از تاخیر چندین ماهه، بالاخره صورت مالی ناقص ۴ صفحه‌ای را از عملکرد سال ۱۳۹۸ خود منتشر کرد. طبق اطلاعات درج شده در صورت مالی مذکور، زیان انباشته این بانک در پایان سال گذشته به حدود ۹ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان رسیده است. قابل ذکر است بانک کشاورزی […]

به گزارش اخباربانک، بانک کشاورزی بعد از تاخیر چندین ماهه، بالاخره صورت مالی ناقص ۴ صفحه‌ای را از عملکرد سال ۱۳۹۸ خود منتشر کرد. طبق اطلاعات درج شده در صورت مالی مذکور، زیان انباشته این بانک در پایان سال گذشته به حدود ۹ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است بانک کشاورزی برخلاف سال‌های قبل که معمولا اطلاعات مختصری از عملکرد خود منتشر می‌کرد، در ۱۱ماهه امسال هیچ اطلاعاتی از عملکرد خود منتشر نکرده است.

منبع:نود اقتصادی