ساری: اجرای تئوری‌های «دژپسند» در وزارت اقتصاد محال است
ساری: اجرای تئوری‌های «دژپسند» در وزارت اقتصاد محال است

[ad_1] نماینده مردم اهواز در مجلس اجرای تئوری‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد در این وزراتخانه را محال دانست. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده مردم اهواز در مجلس اجرای تئوری‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد در این وزراتخانه را محال دانست.

[ad_2]

Source link