ساعت کاری ساتنا و چکاوک تغییر کرد
ساعت کاری ساتنا و چکاوک تغییر کرد

به گزارش خبرنگار اخبار بانک بنا بر اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی تغییر کرده است. بانک ها و موسسات اعتباری نیز بر همین اساس ساعت کاری ۷ و نیم تا ۱۴ را برای ارائه خدمت به مشتریان در نظر گرفته اند. به همین دلیل نیز ساعت کاری […]

به گزارش خبرنگار اخبار بانک بنا بر اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی تغییر کرده است.
بانک ها و موسسات اعتباری نیز بر همین اساس ساعت کاری ۷ و نیم تا ۱۴ را برای ارائه خدمت به مشتریان در نظر گرفته اند.
به همین دلیل نیز ساعت کاری سامانه‌های ساتنا و ارسال چک های عادی و بین بانکی در سامانه چکاوک بانک مرکزی تغییر پیدا کرده است.
در حالی که پیش از این ساعت کاری سامانه ساتنا ۱۳ تعیین شده بود حال با یک ساعت افزایش به ساعت ۱۴ تغییر ساعت پیدا کرده است.
همچنین سامانه کاری چکاوک برای ارسال تصویر چک، بین بانکها و موسسات تغییر و نیم ساعت افزایش پیدا کرده است.
ساعت کاری سامانه چکاوک برای چک های عادی پیش از تا ساعت ۱۰ بود که حال به ۱۰:۳۰ تغییر پیدا کرده و برای چکهای رمزدار نیز ساعت ۱۱ به ۱۱ و ۳۰ دقیقه افزایش پیدا کرده است.