سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران بدون شنیدن صدای منتقدان
سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران بدون شنیدن صدای منتقدان

[ad_1] رئیس جمهور امروز درحالی در دانشگاه تهران در یک سالن ۴۰۰ نفره برای دانشگاهیان سخنرانی می‌کند که به گفته نمایندگان تشکل‌های قانونی این دانشگاه تنها ۵ درصد صندلی‌ها در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس جمهور امروز درحالی در دانشگاه تهران در یک سالن ۴۰۰ نفره برای دانشگاهیان سخنرانی می‌کند که به گفته نمایندگان تشکل‌های قانونی این دانشگاه تنها ۵ درصد صندلی‌ها در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

[ad_2]

Source link