سردار تقی‌زاده: قدرت دفاعی ایران در خدمت صلح و امنیت منطقه است
سردار تقی‌زاده: قدرت دفاعی ایران در خدمت صلح و امنیت منطقه است

[ad_1] جانشین وزیر دفاع گفت: قدرت دفاعی ایران همواره در خدمت تحکیم صلح و ثبات واستمرار امنیت در منطقه است. [ad_2] Source link

[ad_1]


جانشین وزیر دفاع گفت: قدرت دفاعی ایران همواره در خدمت تحکیم صلح و ثبات واستمرار امنیت در منطقه است.

[ad_2]

Source link