سردار جلالی: احتمال جنگ نظامی وجود ندارد
سردار جلالی: احتمال جنگ نظامی وجود ندارد

[ad_1] رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: یکی از ماموریت‌های این سازمان، کاهش آسیب پذیری کل زیر ساخت‌های کشور و شهر‌ها دربرابر تهدیدات امنیتی است که به صورت مداوم دنبال می‌شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: یکی از ماموریت‌های این سازمان، کاهش آسیب پذیری کل زیر ساخت‌های کشور و شهر‌ها دربرابر تهدیدات امنیتی است که به صورت مداوم دنبال می‌شود.

[ad_2]

Source link