سرلشکر صفوی: سیاست یک جانبه گرایی ترامپ شکست خواهد خورد
سرلشکر صفوی: سیاست یک جانبه گرایی ترامپ شکست خواهد خورد

[ad_1] سرلشکر صفوی گفت: سیاست یک جانبه گرایی ترامپ، در اقتصاد شکست خواهد خورد، سیاست آمریکا در خروج از برجام و تحریم ایران هم به فضل الهی و با عنایت خاص حضرت بقیه الله الاعظم شکست خواهد خورد. [ad_2] Source link

[ad_1]


سرلشکر صفوی گفت: سیاست یک جانبه گرایی ترامپ، در اقتصاد شکست خواهد خورد، سیاست آمریکا در خروج از برجام و تحریم ایران هم به فضل الهی و با عنایت خاص حضرت بقیه الله الاعظم شکست خواهد خورد.

[ad_2]

Source link