سرنوشت بررسی برخورد پلیس با معترضان در تیرماه
سرنوشت بررسی برخورد پلیس با معترضان در تیرماه

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی، ضمن تأکید بر اینکه ۱۱مرزبان ربوده‌ شده در سلامت هستند، می‌گوید: از آنجایی که مرزبانان ربوده شده از بومیان منطقه سیستان هستند، رؤسای قبایل، شیوخ و ریش‌سفیدان منطقه نیز برای آزادی آن‌ها در تلاش هستند. Source link
یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی، ضمن تأکید بر اینکه ۱۱مرزبان ربوده‌ شده در سلامت هستند، می‌گوید: از آنجایی که مرزبانان ربوده شده از بومیان منطقه سیستان هستند، رؤسای قبایل، شیوخ و ریش‌سفیدان منطقه نیز برای آزادی آن‌ها در تلاش هستند.Source link