سهامداران بانک حکمت ایرانیان نقره نقره داغ شدند
سهامداران بانک حکمت ایرانیان نقره نقره داغ شدند

به گزارش خبرنگار اخباربانک؛ بالاخره پس از یک سال انتظار گزارش هیئت کارشناسی دادگستری برای تعیین قیمت هر سهم سهام بانک حکمت ایرانیان منتشر شد. بر اساس گزارش هیئت کارشناسی دادگستری که در تاریخ ۶ خرداد ماه سال جاری در سامانه کدال نیز منتشر شده است قیمت هر سهم سهام بانک حکمت ایرانیان به مبلغ […]

به گزارش خبرنگار اخباربانک؛ بالاخره پس از یک سال انتظار گزارش هیئت کارشناسی دادگستری برای تعیین قیمت هر سهم سهام بانک حکمت ایرانیان منتشر شد.
بر اساس گزارش هیئت کارشناسی دادگستری که در تاریخ ۶ خرداد ماه سال جاری در سامانه کدال نیز منتشر شده است قیمت هر سهم سهام بانک حکمت ایرانیان به مبلغ ۱۷۴۹ ریال تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته و در خرداد ماه قیمت هر سهم سهام بانک حکمت ایرانیان به مبلغ ۱۰۰ تومان از سهام داران بازخرید شد.
با توجه به رشد چند برابری شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار و تورم موجود در کشور به نظر می‌رسد تعیین قیمت ۱۷۴ تومانی برای هر سهم موجب ضرر و زیان سهامداران این بانک شده است.
این موضوع از آنجا که بیشتر به چشم می آید که قیمت هر سهم سهام بانک مهر اقتصاد مبلغ ۱۲۳۸ تومان ارزش‌گذاری شده است.
بانک حکمت ایرانیان از جمله ۵ بانک و موسسه اعتباری است که به همراه بانک‌ها و موسسات اعتباری کوثر، قوامین، انصار و مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده است.
برای رسمی شدن ادغام این ۵ بانک نظامی در بانک سپه باید مجامع عمومی تشکیل و ارزش هر سهم سهامداران مشخص شود.
پیش بینی می شود ارزش هر سهم بانک های قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر نیز تا چند هفته آینده مشخص و مجامع عمومی برگزار شود.