سهام عدالت، به نام مردم، به کام دولت
سهام عدالت، به نام مردم، به کام دولت

[ad_1] رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سونظارت دولت در بازار موجب افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی میانگین قیمت کالا‌های اساسی شده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سونظارت دولت در بازار موجب افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی میانگین قیمت کالا‌های اساسی شده است.

[ad_2]

Source link