سوال اصلی؛ ما می‌خواهیم چه کنیم؟
سوال اصلی؛ ما می‌خواهیم چه کنیم؟

[ad_1] روزنامه صبح نو: مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی به بحث‌های پیرامون احتمال خروج آمریکا از برجام پرداخت. متن این یادداشت به شرح ذیل است: ۲۲ اردیبهشت نزدیک است و پرسش غالب در ذهن بسیاری این است که آمریکا چه خواهد کرد؟ بالاخره از برجام خارج میشود و یا محملی برای ماندن پیدا […]

[ad_1]

روزنامه صبح نو: مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی به بحث‌های پیرامون احتمال خروج آمریکا از برجام پرداخت. متن این یادداشت به شرح ذیل است:

۲۲ اردیبهشت نزدیک است و پرسش غالب در ذهن بسیاری این است که آمریکا چه خواهد کرد؟ بالاخره از برجام خارج میشود و یا محملی برای ماندن پیدا میکند و با اجرای شوی تازه‌ای تلاش میکند ضمن حفظ هیمنه آمریکا و افزایش فشار بر ایران، خود را از منافع برجام محروم نسازد؟

بر فرض آمریکا در بهترین حالت (ازنگاه برخی)، از برجام خارج نشود؛ واقعا” چه اتفاق مثبتی برای ایران خواهد افتاد؟ آیا ادامه وضع موجود برای دولت و شخص رئیس جمهور مطلوب و یا حتی قابل قبول است؟

مگر رکود نگران کننده، تعطیلی مراکز تولیدی، بیکاری و یا ترس از بیکاری فزاینده، افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و نابسامانی‌های متعدد دیگر، محصول همین دورانی نیست که آمریکا ظاهرا” در برجام مانده است؟ آیا اندک احتمالی وجود دارد که آمریکا در رفتار خود تجدید نظرکند؟

پاسخ همه این پرسش‌ها آنقدر روشن است که ما را ازهر توضیحی بی نیاز می‌کند.

بنابراین، پرسش اصلی و به مراتب مهمتر از اینکه آمریکا چه خواهد کرد این است که ما میخواهیم چه کنیم؟

آیا قرار است همچنان وقت دولت و مردم را به حواشی (هر چند با گسترش زیاد) مانند دو قطبی سازی موافق و مخالف تلگرام صرف کنیم؟

آیا میخواهیم باز هم منتظر اراده دشمن برای سرمایه گذاری یا اجازه دادن برای سرمایه گذاری بمانیم؟

آیا مجددا” و به امید گرفتن امتیازاتی میخواهیم وارد مذاکره با اروپای امتحان پس داده بشویم آنهم در باره توان دفاعی کشور و یا نفوذ منطقه‌ای‌مان؟!

اگر چنین افکار و ایده‌هایی در سر دولتمردان میگذرد، باید با تأسف بگوییم این راه‌ها نیز به ناکجاآباد ختم خواهد شد و باز هم فرصت‌های گرانب‌ها‌ی کشور هدر خواهد رفت!

دولت و شخص رییس‌جمهور بیش از دیگران باید بر مسائل اقتصادی کشور متمرکزشوند، هم بدلیل اینکه مطالبه اصلی مردم در شرایط فعلی مطالبات معیشتی و اقتصادی است و هم اینکه دشمن بر این نقطه تمرکز کرده است.

گره و راه حل آغازین این مساله هم بر اساس نظر کارشناسان خروج از رکود و مقابله با بیکاری است؛ و رکود و اشتغال بهبود نخواهد یافت مگر با به حرکت درآمدن چرخ تولید و این چرخ نیز با حمایت از کالای ایرانی است که خواهد چرخید!

بنابراین مردم و دولتمردان باید در حمایت از کالای ایرانی مصمم شوند و همه توان خود را بر این نقطه متمرکز نمایند.

برداشتن موانع از سر راه تولید کالای ایرانی، اقبال و تعصب ورزیدن نسبت به محصولات وطنی، پرهیز از هر نوع حاشیه سازی، تقویت اتحاد و همدلی، شناخت و بکارگیری ظرفیت‌های بی نظیر یا کم نظیر داخلی و قطع امید کامل از دشمن، راه‌های برون رفت از شرایط کنونی و ساختن ایرانی بهتر و عزیز‌تر است.

[ad_2]

Source link