بخش بزرگی از تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور در پایان سال 97 مربوط به دو بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به طوری که بررسی ها نشان می دهد مانده تسهیلات و تعهدات فقط دو خانواده ریخته گران و گرامی حدود پنج هزار و 152 میلیارد تومان است. – به […]بخش بزرگی از تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور در پایان سال 97 مربوط به دو بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به طوری که بررسی ها نشان می دهد مانده تسهیلات و تعهدات فقط دو خانواده ریخته گران و گرامی حدود پنج هزار و 152 میلیارد تومان است. – به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه اصولگرای فرهیختگان : بخش بزرگی از تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور در پایان سال 97 مربوط به دو بخش بازرگانی …
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link