بخش بزرگی از تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور در پایان سال 97 مربوط به دو بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به طوری که بررسی ها نشان می دهد مانده تسهیلات و تعهدات فقط دو خانواده ریخته گران و گرامی حدود پنج هزار و 152 میلیارد تومان است – بخش […]بخش بزرگی از تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور در پایان سال 97 مربوط به دو بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به طوری که بررسی ها نشان می دهد مانده تسهیلات و تعهدات فقط دو خانواده ریخته گران و گرامی حدود پنج هزار و 152 میلیارد تومان است – بخش بزرگی از تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور در پایان سال 97 مربوط به دو بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به طوری که بررسی ها نشان می دهد مانده …
منبع خبر: تجارت آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link