شایعه سکته استاندار اصفهان صحت دارد؟
شایعه سکته استاندار اصفهان صحت دارد؟

[ad_1] مدیرکل حوزه استاندار اصفهان، خبر سکته محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان را تکذیب کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


مدیرکل حوزه استاندار اصفهان، خبر سکته محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان را تکذیب کرد.

[ad_2]

Source link