شرایط مجتهد مطلوب در نظر امام خمینی (ره)
شرایط مجتهد مطلوب در نظر امام خمینی (ره)

[ad_1] نماینده مجلس نهم شرایط مجتهد جامع را از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تبیین کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده مجلس نهم شرایط مجتهد جامع را از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تبیین کرد.

[ad_2]

Source link