شهردار شدن «آخوندی» نه به صلاح اصلاح‌طلبان است نه کشور
شهردار شدن «آخوندی» نه به صلاح اصلاح‌طلبان است نه کشور

[ad_1] سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره احتمال شهردار شدن عباس آخوندی گفت: با توجه به دیدگاه‌های لیبرالیستی آخوندی، و شرایط کنونی شهرداری تهران، قطعاً وی کارآمدی نخواهد داشت و به تعدیل بسیاری از نیرو‌ها در شهرداری کشیده خواهد شد؛ و این نه به صلاح اصلاح‌طلبان است نه کشور. [ad_2] Source link

[ad_1]


سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره احتمال شهردار شدن عباس آخوندی گفت: با توجه به دیدگاه‌های لیبرالیستی آخوندی، و شرایط کنونی شهرداری تهران، قطعاً وی کارآمدی نخواهد داشت و به تعدیل بسیاری از نیرو‌ها در شهرداری کشیده خواهد شد؛ و این نه به صلاح اصلاح‌طلبان است نه کشور.

[ad_2]

Source link