صورت های مالی بانک گردشگری برای سال منتهی به پایان اسفند 1400 تصویب شد
صورت های مالی بانک گردشگری برای سال منتهی به پایان اسفند 1400 تصویب شد

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری، صورت های مالی این بانک برای سال منتهی به 29 اسفند 1400 به تصویب اکثریت سهامداران رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با حضور 54.88 درصد سهامداران حاضر در جلسه و دیگر سهامداران به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد.


در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری، صورت های مالی این بانک برای سال منتهی به 29 اسفند 1400 به تصویب اکثریت سهامداران رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با حضور 54.88 درصد سهامداران حاضر در جلسه و دیگر سهامداران به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک گردشگری گزارش عملکرد این بانک در سال منتهی به 29 اسفند 1400 را ارائه کرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و به تصویب سهامداران رسید.
همچنین با موافقت اکثریت صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک گردشگری، روزنامه “اطلاعات” به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های قانونی بانک انتخاب شد.
این گزارش حاکیست: در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام بانک گردشگری نیز که با حضور 72.2 درصد صاحبان سهام برگزار گردید، انتخاب محمدرضا فهمی به عنوان عضو هیات مدیره این بانک با اکثریت آرا تصویب شد.
جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام بانک گردشگری با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد و علاوه بر حضور سهامداران حاضر در جلسه، سایر صاحبان سهام به صورت برخط (آنلاین) در جریان موارد مطرح شده در جلسه قرار گرفتند.
بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد.