طرح مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال ۹۷
طرح مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال ۹۷

[ad_1] عضو کمیسیون برنامه و بودجه جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را تشریح کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو کمیسیون برنامه و بودجه جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link