طرح نمایندگان برای فراکسیون‌های سیاسی و تخصصی مجلس
طرح نمایندگان برای فراکسیون‌های سیاسی و تخصصی مجلس

[ad_1] نایب رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس مصوبه جدید این کمیسیون درباره نحوه تشکیل و فعالیت فراکسیون‌های مجلس را تشریح کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


نایب رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس مصوبه جدید این کمیسیون درباره نحوه تشکیل و فعالیت فراکسیون‌های مجلس را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link