طلایی: هدف شایعات مخدوش کردن چهره قالیباف است
طلایی: هدف شایعات مخدوش کردن چهره قالیباف است

[ad_1] عضو سابق شورای شهر تهران گفت: رقبا از ورود قالیباف به عرصه‌های سیاسی نگرانند و از این رو درصدد مخدوش کردن چهره اوهستند. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو سابق شورای شهر تهران گفت: رقبا از ورود قالیباف به عرصه‌های سیاسی نگرانند و از این رو درصدد مخدوش کردن چهره اوهستند.

[ad_2]

Source link