طوفانی جدی در دیجی‌کالا برپا شد، طرح حذف 312 فروشنده گرانفروش …
طوفانی جدی در دیجی‌کالا برپا شد، طرح حذف 312 فروشنده گرانفروش …

آغاز تغییرات جدی در دیجی‌کالا ؛ ارتباط با ۳۱۲ فروشنده قطع شد پلتفرم فروشگاهی دیجی‌کالا (مارکت‌پلِیس) بیشتر از یک سال است که آغاز به کار کرده. این روند اگرچه حجم فعالیت‌های دیجی‌کالا و حق انتخاب مشتریان را افزایش داده اما از سوی دیگر باعث ایجاد تجربه‌های کمتر از حد استاندارد نیز شده بود. اکنون این […]

آغاز تغییرات جدی در دیجی‌کالا ؛ ارتباط با ۳۱۲ فروشنده قطع شد پلتفرم فروشگاهی دیجی‌کالا (مارکت‌پلِیس) بیشتر از یک سال است که آغاز به کار کرده. این روند اگرچه حجم فعالیت‌های دیجی‌کالا و حق انتخاب مشتریان را افزایش داده اما از سوی دیگر باعث ایجاد تجربه‌های کمتر از حد استاندارد نیز شده بود. اکنون این […]

نوشته طوفانی جدی در دیجی‌کالا برپا شد، طرح حذف 312 فروشنده گرانفروش … اولین بار در موبایل آباد پدیدار شد.