ظریف: آمریکا همواره درباره منطقه ما اشتباه کرده است
ظریف: آمریکا همواره درباره منطقه ما اشتباه کرده است

[ad_1] محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سابقه حمایت آمریکا از تروریسم در خاورمیانه گفت: ایالات متحده همواره انتخاب‌های غلطی در مورد این منطقه داشته است. [ad_2] Source link

[ad_1]


محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سابقه حمایت آمریکا از تروریسم در خاورمیانه گفت: ایالات متحده همواره انتخاب‌های غلطی در مورد این منطقه داشته است.

[ad_2]

Source link