ظریف: بعید می‌دانیم ۱۳ آبان اتفاق جدیدی بیفتد
ظریف: بعید می‌دانیم ۱۳ آبان اتفاق جدیدی بیفتد

[ad_1] وزیر خارجه ایران با بیان اینکه بعید می‌دانیم روز ۱۳ آبان اتفاق جدیدی بیفتد، گفت که سازوکار‌های اتحادیه اروپا در همین چند روزه عملیاتی خواهد شد و البته ممکن است زمان استفاده از آنها، قدری طول بکشد. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر خارجه ایران با بیان اینکه بعید می‌دانیم روز ۱۳ آبان اتفاق جدیدی بیفتد، گفت که سازوکار‌های اتحادیه اروپا در همین چند روزه عملیاتی خواهد شد و البته ممکن است زمان استفاده از آنها، قدری طول بکشد.

[ad_2]

Source link