ظریف: تحریم‌ها سیاست ایران را تغییر نمی‌دهند؛ آمریکا این را بفهمد
ظریف: تحریم‌ها سیاست ایران را تغییر نمی‌دهند؛ آمریکا این را بفهمد

[ad_1] وزیر خارجه می‌گوید تحریم‌های آمریکا باعث آزار مردم ایران می‌شوند، ولی آمریکایی‌ها هر چه هم فشار بیاورند، نمی‌توانند رویای تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی را به واقعیت پیوند بدهند. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر خارجه می‌گوید تحریم‌های آمریکا باعث آزار مردم ایران می‌شوند، ولی آمریکایی‌ها هر چه هم فشار بیاورند، نمی‌توانند رویای تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی را به واقعیت پیوند بدهند.

[ad_2]

Source link