ظریف: عراقچی و روانچی پرسپولیسی‌اند
ظریف: عراقچی و روانچی پرسپولیسی‌اند

[ad_1] وزیر امور خارجه گفت که خودش طرفدار تیم ملی است، اما معاونش پرسپولیسی است. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر امور خارجه گفت که خودش طرفدار تیم ملی است، اما معاونش پرسپولیسی است.

[ad_2]

Source link