ظریف: چین تجارت خود را با ایران ادامه خواهد داد
ظریف: چین تجارت خود را با ایران ادامه خواهد داد

[ad_1] وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه خبری چینی از «پکن» به عنوان شریک نخست تجاری تهران یاد کرد و تصریح کرد این کشور تجارت خود با ایران را ادامه خواهد داد. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه خبری چینی از «پکن» به عنوان شریک نخست تجاری تهران یاد کرد و تصریح کرد این کشور تجارت خود با ایران را ادامه خواهد داد.

[ad_2]

Source link