عطریانفر: رویکرد اصلاح‌طلبانه روحانی از عارف پیشی گرفت
عطریانفر: رویکرد اصلاح‌طلبانه روحانی از عارف پیشی گرفت

[ad_1] در زمره شخصیت‌های حزبی معدودند افرادی که علیرغم اختلافات سیاسی با آنان از مصاحبت با آنان درس بیاموزی و سرد شدن چایی خوشبو و عطر میزبان اصفهانی‌ات را با گذشت زمان احساس نکنی. [ad_2] Source link

[ad_1]


در زمره شخصیت‌های حزبی معدودند افرادی که علیرغم اختلافات سیاسی با آنان از مصاحبت با آنان درس بیاموزی و سرد شدن چایی خوشبو و عطر میزبان اصفهانی‌ات را با گذشت زمان احساس نکنی.

[ad_2]

Source link