علم الهدی: انحرافات از داخل ما می‌جوشد
علم الهدی: انحرافات از داخل ما می‌جوشد

امام جمعه مشهد گفت: برخی با استفاده از بی بصیرتی و ساده لوحی زمینه تسلط بر مردم را برای خود فراهم می‌کنند. Source link
امام جمعه مشهد گفت: برخی با استفاده از بی بصیرتی و ساده لوحی زمینه تسلط بر مردم را برای خود فراهم می‌کنند.Source link