علم الهدی: انحرافات از داخل ما می‌جوشد
علم الهدی: انحرافات از داخل ما می‌جوشد

[ad_1] امام جمعه مشهد گفت: برخی با استفاده از بی بصیرتی و ساده لوحی زمینه تسلط بر مردم را برای خود فراهم می‌کنند. [ad_2] Source link

[ad_1]


امام جمعه مشهد گفت: برخی با استفاده از بی بصیرتی و ساده لوحی زمینه تسلط بر مردم را برای خود فراهم می‌کنند.

[ad_2]

Source link