علی تاجرنیا: خروج جهانگیری از دولت چندان به مصلحت نیست
علی تاجرنیا: خروج جهانگیری از دولت چندان به مصلحت نیست

[ad_1] پس از اظهارات جهانگیری درباره کاهش اختیاراتش در دور دوم دولت روحانی برخی از ضرورت استعفای او سخن به میان آوردند در حالی که چندان به مصلحت نیست که جهانگیری از دولت خارج شود، زیرا اختلافات میان اصلاح طلبان و دولت چندان عمیق نیست که منجر به عدم همراهی و همکاری آنها شود. [ad_2] […]

[ad_1]


پس از اظهارات جهانگیری درباره کاهش اختیاراتش در دور دوم دولت روحانی برخی از ضرورت استعفای او سخن به میان آوردند در حالی که چندان به مصلحت نیست که جهانگیری از دولت خارج شود، زیرا اختلافات میان اصلاح طلبان و دولت چندان عمیق نیست که منجر به عدم همراهی و همکاری آنها شود.

[ad_2]

Source link