عملکرد دادگاه های انقلاب اسلامی در پنج سال گذشته – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
عملکرد دادگاه های انقلاب اسلامی در پنج سال گذشته – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1] به گزارش خبرنگار مهر،  دادگاه های انقلاب یکی از دادگاه هایی است که به صورت تخصصی به برخی جرائم رسیدگی می کند. طبق قانون، جرائمی از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به […]

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر،  دادگاه های انقلاب یکی از دادگاه هایی است که به صورت تخصصی به برخی جرائم رسیدگی می کند. طبق قانون، جرائمی از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری، تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل و برخی دیگر از جرائم که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

عملکرد این دادگاه در سال گذشته بیانگر افزایش خروجی پرونده ها است به طوری که فقط در سال گذشته که موجودی این دادگاه ها در کل کشور ۱۷هزار و ۷۷۲ پرونده بوده است، ۲۶۸هزار و ۸۹۸ پرونده ورودی و ۲۶۹هزار و ۹۳ پرونده خروجی داشتیم، طبق آمارها مانده پرونده های این دادگاه در سال گذشته با ورودی و خروجی اعلام شده، ۱۷هزار و ۵۷۷ مورد بوده است که به نسبت سال ۹۵ که پرونده های ورودی ۲۶۷هزار و ۶۶۴ مورد و خروجی ۲۶۶هزار و ۹۵۸ مورد و مانده ها ۱۷هزار و ۹۴۶ پرونده بوده است، مانده پرونده تغییر خاصی نداشته است. اما ورودی ها حدود هزار مورد افزایش داشته است و این در حالی است که خروجی ها یعنی مختومه شدن پرونده ها افزایش ۳هزار عددی داشته است.

عملکرد دادگاه های انقلاب کل کشور

مانده  خروجی  ورودی موجودی سال
۱۴هزار و ۲۰ ۲۷۴هزار و ۹۶۱ ۲۷۱هزار و ۹۶۷ ۱۷هزار و ۱۴ سال ۹۲
۱۳هزار و ۴۵۸ ۲۷۴هزار و ۵۰۲ ۲۷۴هزار و ۹۵۳ ۱۳هزار و ۷ سال ۹۳
۱۷هزار و ۳۷۴ ۲۵۷هزار و ۹۰۶ ۲۶۲هزار و ۷۴ ۱۳هزار و ۲۰۶ سال ۹۴
۱۷هزار و ۹۴۶  ۲۶۶هزار و ۹۵۸ ۲۶۷هزار و ۶۶۴ ۱۷هزار و ۲۴۰ سال ۹۵
۱۷هزار و ۵۷۷ ۲۶۹هزار و ۹۳ ۲۶۸هزار و ۸۹۸ ۱۷هزار و ۷۷۲  سال ۹۶

در کنار فعالیت دادگاه های انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب هم داریم. گفتنی است دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد. عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب کل کشور در ۵ سال گذشته به شرح زیر است:

عمکلرد دادسراهای عمومی و انقلاب کل کشور

مانده  خروجی ورودی موجودی سال 
۴۱۷هزار و ۹۱۷ ۳میلیون و ۷۵۱هزار و ۳۹۲ ۳میلیون و ۷۵۰هزار و ۶۹۳ ۴۱۸هزار و ۶۱۶ ۹۲
۴۵۰هزار و ۳۲۱ ۳میلیون و ۹۵۱هزار و ۵۹ ۳میلیون و ۹۷۳هزار و ۷۹ ۴۲۸هزار و ۳۰۱ ۹۳
۴۹۴هزار و ۹۵۶ ۳میلیون و ۹۶۶هزار و ۷۱۴ ۴میلیون و ۱۲هزار و ۱۵۲ ۴۴۹هزار و ۵۱۸ ۹۴
۴۹۷هزار و ۴۷۴ ۴میلیون و ۱۰۳هزار و ۳۰۶ ۴میلیون و ۱۰۶هزار و ۲۰۰ ۴۹۴هزار و ۵۸۰ ۹۵
۵۶۱هزار و ۷۶۵ ۴میلیون و ۲۷۷هزار و ۷۹۳ ۴میلیون و ۳۴۲هزار و ۱۶۳ ۴۹۷هزار و ۳۹۵ ۹۶

 عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب کشور حاکی از این است که در طی ۵سال ورودی به این نهاد های قضایی رشد چشمگیری نداشته است و از سال ۹۴ ورودی ها حول محور ۴میلیون پرونده باقی مانده است. اما خروجی ها یعنی مختومه شدن پرونده ها افزایش داشته است.  

[ad_2]

Source link