فرمانده نیروی دریایی: خلیج فارس در زمره منافع حیاتی ایران است
فرمانده نیروی دریایی: خلیج فارس در زمره منافع حیاتی ایران است

[ad_1] دریادار خانزادی خلیج‌فارس را مهم‌ترین و راهبردی‌ترین آب راه دنیا و در زمره منافع حیاتی کشورمان عنوان کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


دریادار خانزادی خلیج‌فارس را مهم‌ترین و راهبردی‌ترین آب راه دنیا و در زمره منافع حیاتی کشورمان عنوان کرد.

[ad_2]

Source link